Inštalácia a používanie

V prípade, že váš Total Filter nefunguje správne, prečítajte si najskôr v návode na použitie inštrukcie v kapitole "Inštalácia", pomocou ktorých budete môcť vyriešiť množstvo problémov priamo u Vás doma. Ak sa Vám problém vyriešiť nepodarilo, nevahájte nás kontaktovať.

Obsah Balenia:

- Total Filter TF1

- 2 x ventily pre potrubie

- 2 x gumové tesnenia ventilov

- 1 x kľúč na veko

- sada tesnení

- návod na inštaláciu a použitie

- nalepovací štítok o údržbe a servise

TF1 namontujte vždy vo vertikálnej polohe s jednoduchým prístupom pre servis, t.j.: napr. na vertikálnej stúpačke ku kotlu. Ponechajte dostatočný priestor nad zariadením na umožnenie vybratia magnetu a cyklónového systému a pod zariadením na pripojenie hadice, alebo vloženie vhodnej nádoby. Odkaľovací ventil je namontovaný vo výrobnom závode a nedá sa oddeliť ani nastaviť.

 • Možnosti inštalácie
  1. Vypnite kotol a vypusťte systém.
  2. Vymerajte a odstráňte časť potrubia kde budete inštalovať TF1. Pre potrubie 22 mm odstráňte časť 210 mm (pre potrubie 28 mm odstráňte časť 220 mm).
  3. Namontujte dodané prírubové ventily.
  4. TF1 namontujte k prírubám ventilov; dbajte na správnu polohu gumových tesnení ventilu. Zariadenie má byť namontované tak, aby smer toku v okruhu kúrenia súhlasil so smerovými šípkami na vstupnovýstupnom kanáli.
  5. Dotiahnite všetky spoje. Dávajte veľký pozor, aby ste nepretiahli matice prírub ventilov, pripojených ku vstupnovýstupnému kanálu TF1.

  Pre horizontálne potrubie so smerom toku zľava doprava pridajte žltý tesniaci krúžok a čiernu vymedzovaciu podložku.

  Pre horizontálne potrubie so smerom toku sprava doľava pridajte modrý tesniaci krúžok a modrú vymedzovaciu podložku.

  Pre horizontálne potrubie so smerom toku sprava doľava pridajte modrý tesniaci krúžok a modrú vymedzovaciu podložku.

  Pre vertikálne potrubie so smerom toku nadol pridajte červený tesniaci krúžok a červenú vymedzovaciu podložku.
 • Inštalácia pri inej orientácii potrubia
  1. Uvoľnením objímky veka umožníte odskrutkovanie vstupno-výstupného kanála od hlavného telesa zariadenia.
  2. Vymeňte čierny tesniaci krúžok pripevnený k vstupno-výstupnému kanálu za príslušný tesniaci krúžok dodaný v sade TF1 a ešte pred dotiahnutím vložte medzi hlavné teleso a vstupno-výstupný kanál príslušnú vymedzovaciu podložku.
  3. Pomocou kľúča na veko dotiahnite objímku veka.
  Poznámka: Výstupok objímky veka musí byť zarovnaný s blokom na vstupnovýstupnom kanáli. Na úplné dotiahnutie veka je nutné použiť kľúč veka.

 • Čistenie zariadenia
  Možnosť jedna – rýchle čistenie

  1. Vypnite kotol a na TF1 zatvorte vstupný aj výstupný ventil.
  2. Vytiahnutím magnetu zo stredu veka umožníte zachyteným magnetickým časticiam spadnúť do spodnej vírivej časti. Počkajte 30 sekúnd, nech sa magnetické častice usadia.
  3. Z odkaľovacieho ventilu odmontujte kryt a kľúč odkaľovacieho ventilu. Buď pripojte hadicu k odkaľovaciemu bodu na spodnej časti zariadenia pomocou štandardnej hadicovej koncovky, alebo pod zariadenie podložte vhodnú nádobu na zachytenie kalu.
  4. Otvorte odkaľovací ventil pomocou krytu a kľúča odkaľovacieho ventilu a kaly vypustite zo zariadenia.
  5. Opatrne pootvorte na chvíľu aj výstupný ventil filtra a tým vypláchnete zvyšné zachytené kaly.
  6. Uzatvorte odkaľovací ventil a znovu založte jeho kryt. Založte magnet späť a otvorte vstupný a výstupný ventil.

  Možnosť dva – manuálne čistenie

  1. Vypnite kotol a na TF1 zatvorte vstupný aj výstupný ventil.
  2. Cez odvzdušňovací bod vypusťte tlak zo zariadenia. Odskrutkujte objímku veka a spolu s vekom zložte zostavu magnetu.
  3. Vyberte magnet a z telesa filtru vytrite alebo vypláchnite zvyšné magnetické častice. Poznámka: Touto metódou sa vyčistí len materiál zachytený v zostave magnetu. V prípade potreby môžu byť zvyšné kaly vypustené cez odkaľovací bod. Dobrým zvykom je po čistení touto metódou vymeniť tesnenie veka.
  4. Založte magnet naspäť do telesa a zmontujte TF1.

Často kladené otázky

V prípade, že hľadáte odpovede na vaše otázky týkajúce sa produktov Total filter TF1, ste na správnom mieste. Ak sa vám nepodarí nájsť odpoveď, ktorú hľadáte, neváhajte nás kontaktovať.